• Güncelleme: Merhaba Ziyaretçi, artık profil resminde ve konularında gif kullanabilirsin!

Paylaşım » SK « CAnnouncer | Animasyonlu bossbar skripti

ColKaplani

Vatandaş
Katılım
20 Haziran 2018
Mesajlar
1
Tepkime puanı
3
CAnnouncer Skripti;
Gerekenler:
 • Skyrayfall
 • Skript
 • Skutilities
 • İsteğe bağlı olarak (Essentials ve Groupmanager)
Komutları;
 • /CAnnouncer reload - Duyuruları ve mesajları güncellersiniz
 • /CAnnouncer list - Duyuruları listelersiniz
 • /CAnnouncer add <duyuru> - Yazdığınız duyuruyu eklersiniz
 • / CAnnouncer remove <duyuru> - Yazdığınız duyuruyu silersiniz
 • /CAnnouncer time - Duyuruların değişme süresini gösterir
 • /CAnnouncer help - Yardım metinlerini gösterir
Resimler:
Yakında eklenecektir.
Skript;

JavaScript:
on join:
  while player is online:
    loop {ca::announces::*}:
      set {_x} to {ca::interval}
      replace all "§f{MONEY}" with "&a%player's balance%" in {ca::announces::*}
      replace all "§f{NAME}" with "&a%name of player%" in {ca::announces::*}
      replace all "§f{GROUP}" with "&a%group of player%" in {ca::announces::*}
      display bossbar with "%loop-value%" to player for "%{_x}% seconds" parsed as timespan
      loop {ca::interval} times:
        wait 1 tick
    wait 1 tick    
command /CAnnouncer [<text>] [<text>]:
  trigger:
    command sender is player:
      player has permission "%{ca::permission}%":
        arg 1 is "reload":
          send "%{ca::prefix}% %{ca::reloading}%" to player
          wait 5 ticks
          getConfig()
          getFiles()
          send "%{ca::prefix}% %{ca::reloaded}%" to player
        arg 1 is "list":
          loop {ca::announces::*}:
            send "&7(&f%loop-index%&7) &f%loop-value%" to player
        arg 1 is "add":
          arg-2 is set:
            set {_x} to arg-2 parsed as text
            replace all "&" with "§" in {_x}
            add {_x} to yml list "Announce" from file "plugins/CAnnouncer/announce.yml"
            set {_x} to "%{ca::successadd}%"
            replace all "{ANNOUNCER}" with arg-2 in {_x}
            message "%{ca::prefix}% %{_x}%"            
            getConfig()
            stop
          else:
            send "%{ca::prefix}% %{ca::errorarg::*}%" to player
        arg 1 is "remove":
          arg-2 is set:
            set {_announce::*} to yml list "Announce" from file "plugins/CAnnouncer/announce.yml"
            loop {_announce::*}:
              arg-2 is "%loop-value%":
                remove arg-2 from yml list "Announce" from file "plugins/CAnnouncer/announce.yml"
                set {_x} to "%{ca::successremove}%"
                replace all "{ANNOUNCER}" with arg-2 in {_x}
                message "%{ca::prefix}% %{_x}%"
                stop
                getConfig()
            set {_x} to "%{ca::doesnotexist}%"
            replace all "{ANNOUNCER}" with arg-2 in {_x}
            message "%{ca::prefix}% %{_x}%"
            stop
          else:
            send "%{ca::prefix}% %{ca::errorarg::*}%" to player
        arg 1 is "time":
          arg 2 is set:
            set {_x} to yml value "Intervalmsg" from file "plugins/CAnnouncer/config.yml"
            replace all "{TIME}" with arg-2 in {_x}
            set yml value "Interval" from file "plugins/CAnnouncer/config.yml" to arg-2 parsed as integer
            send "%{ca::prefix}% %{_x}%" to player
            getConfig()
          else:
            send "%{ca::prefix}% %{ca::errorarg::*}%" to player
        arg-1 is set:
          arg 1 isn't "remove" or "reload" or "list" or "add" or "time":
            send "%{ca::prefix}% %{ca::errorarg::*}%" to player
            send "&6&m------------&f(&eC&cAnnouncer&f)&6&m------------" to player
            send "&7/CAnnouncer help &8- &aGive &eC&cAnnouncer &aabout information" to player
            send "&7/CAnnouncer add &f(&7text&f) &8- &aCreate a announce into announce.yml!" to player
            send "&7/CAnnouncer remove &f(&7text&f) &8- &aDelete a announce from announce.yml!" to player
            send "&7/CAnnouncer time &f(&7number&f) &8- &aset the wait time (in ticks)." to player
            send "&7/CAnnouncer reload &8- &aReload &eC&cAnnouncer &afiles." to player
            send "&7/CAnnouncer list &8- &aList of announcer" to player
            send "&6&m------------&f(&eC&cAnnouncer&f)&6&m------------" to player
        arg-1 is "help":
          send "&6&m------------&f(&eC&cAnnouncer&f)&6&m------------" to player
          send "&7/CAnnouncer help &8- &aGive &eC&cAnnouncer &aabout information" to player
          send "&7/CAnnouncer add &f(&7text&f) &8- &aCreate a announce into announce.yml!" to player
          send "&7/CAnnouncer remove &f(&7text&f) &8- &aDelete a announce from announce.yml!" to player
          send "&7/CAnnouncer time &f(&7number&f) &8- &aset the wait time (in ticks)." to player
          send "&7/CAnnouncer reload &8- &aReload &eC&cAnnouncer &afiles." to player
          send "&7/CAnnouncer list &8- &aList of announcer" to player
          send "&6&m------------&f(&eC&cAnnouncer&f)&6&m------------" to player
      else:
        send "%{ca::prefix}% %{ca::permissionmsg}%" to player
function getConfig():
  set {ca::prefix} to yml value "Prefix" from file "plugins/CAnnouncer/config.yml"
  set {ca::permission} to yml value "Permission" from file "plugins/CAnnouncer/config.yml"
  set {ca::permissionmsg} to yml value "Permissionmsg" from file "plugins/CAnnouncer/config.yml"
  set {ca::announces::*} to yml list "Announce" from file "plugins/CAnnouncer/announce.yml"
  set {ca::errorarg::*} to yml value "ErrorArg" from file "plugins/CAnnouncer/config.yml"
  set {ca::reloading} to yml value "Reload" from file "plugins/CAnnouncer/config.yml"
  set {ca::reloaded} to yml value "Reloaded" from file "plugins/CAnnouncer/config.yml"
  set {ca::interval} to yml value "Interval" from file "plugins/CAnnouncer/config.yml"
  set {ca::successadd} to yml value "SuccessAdd" from file "plugins/CAnnouncer/config.yml"
  set {ca::successremove} to yml value "SuccessRemove" from file "plugins/CAnnouncer/config.yml"
  set {ca::doesnotexist} to yml value "Doesnotexist" from file "plugins/CAnnouncer/config.yml"
function getFiles():
  file "plugins/CAnnouncer/config.yml" doesn't exist:
    create file "plugins/CAnnouncer/config.yml"
    set yml value "Prefix" from file "plugins/CAnnouncer/config.yml" to "&eC&cAnnouncer &8»"
    set yml value "Permission" from file "plugins/CAnnouncer/config.yml" to "CAnnouncer.admin"
    set yml value "Permissionmsg" from file "plugins/CAnnouncer/config.yml" to "&cYou do not have permission &f(&c!&f)"
    set yml value "ErrorArg" from file "plugins/CAnnouncer/config.yml" to "&cError... &fSomething went wrong. Check your argument again."
    set yml value "Reload" from file "plugins/CAnnouncer/config.yml" to "&fReloading config."
    set yml value "Reloaded" from file "plugins/CAnnouncer/config.yml" to "&fSuccessfully reloaded config."
    set yml value "Intervalmsg" from file "plugins/CAnnouncer/config.yml" to "&fSet wait time to {TIME} ticks."
    set yml value "Interval" from file "plugins/CAnnouncer/config.yml" to "10" parsed as integer
    set yml value "SuccessAdd" from file "plugins/CAnnouncer/config.yml" to "&a{ANNOUNCER} &fsuccessfully added in announce.yml"
    set yml value "SuccessRemove" from file "plugins/CAnnouncer/config.yml" to "&a{ANNOUNCER} &fsuccessfully removed in announce.yml"
    set yml value "Doesnotexist" from file "plugins/CAnnouncer/config.yml" to "&c{ANNOUNCER} &fdoesn't exist in announce.yml!"
  file "plugins/CAnnouncer/announce.yml" doesn't exist:
    create file "plugins/CAnnouncer/announce.yml"
    add "&eC&cAnnouncer &aVersion &51.0" to yml list "Announce" from file "plugins/CAnnouncer/announce.yml"
    add "&7Coded &5By &9ColKaplani" to yml list "Announce" from file "plugins/CAnnouncer/announce.yml"
 
Son düzenleme:
Üst