MinecraftTR Reklam Alanı
MinecraftTR Reklam Alanı
MinecraftTR Reklam Alanı
MinecraftTR Reklam Alanı
MinecraftTR Reklam Alanı
MinecraftTR Reklam Alanı

>>THELEGEND<< - Kendi banka plugininizi yapın! - Videolu!

>>TheLegend<<

Yeni bir Steve doğdu!
Onaylı Satıcı
Katılım
22 Ekim 2019
Mesajlar
17
Tepki puanı
19
Puanları
0
EXP
318.7
Minecoin
0
Yazarken çekmemi istediğiniz herhangi bir plugin olursa, lütfen belirtin.

(1/2)

(2/2)

Test

Kaynak kodları:
Ana.class:
JavaScript:
package tr.thelegend.basitbanka;

import java.io.File;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

import org.bukkit.configuration.file.FileConfiguration;
import org.bukkit.configuration.file.YamlConfiguration;
import org.bukkit.plugin.RegisteredServiceProvider;
import org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin;

import net.milkbowl.vault.economy.Economy;
import tr.thelegend.basitbanka.cmds.BankaCmd;

public class Ana extends JavaPlugin {
  public static final Logger logcuamca=Logger.getLogger("Minecraft");
  public String yzr=">>TheLegend<<";
  public File d;
  public FileConfiguration c;
  public Economy econ=null;
  public File d2;
  public YamlConfiguration c2;
  public void a1() {
    c=getConfig();
    d=new File(getDataFolder(),"config.yml");
    saveDefaultConfig();
  }
  public void a2() {
    d2=new File(getDataFolder(),"bakiyeler.yml");
    c2=YamlConfiguration.loadConfiguration(d2);
  }
  public void l(String x) {
    logcuamca.log(Level.INFO,x);
  }
  private boolean ekonomiKur() {
    if (getServer().getPluginManager().getPlugin("Vault")==null) {
      return false;
    }
    RegisteredServiceProvider rsp=getServer().getServicesManager().getRegistration(Economy.class);
    if (rsp==null) {
      return false;
    }
    econ=((Economy)rsp.getProvider());
    return econ!=null;
  }
  public void cmds() {
    getCommand("banka").setExecutor(new BankaCmd(this));
  }
  public void onEnable() {
    a1();
    a2();
    cmds();
    l("===================== [ BasitBanka v1.0 ] ======================");
    l(" ");
    l(" ");
    l("Eklenti aktif ediliyor...");
    l(" ");
    l(" ");
    if (!ekonomiKur()){
      logcuamca.log(Level.SEVERE,"Vault plugini veya onunla uyumlu herhangi bir ekonomi eklentisi bulunamadi! BasitBanka v1.0 calismayacak!");
      getServer().getPluginManager().disablePlugin(this);
      return;
    }
    l("Eklenti aktif!");
    l(" ");
    l(" ");
    l("===================== [ BasitBanka v1.0 ] ======================");
  }
}

BankCmd.class:
JavaScript:
package tr.thelegend.basitbanka.cmds;

import java.io.IOException;

import org.bukkit.ChatColor;
import org.bukkit.command.Command;
import org.bukkit.command.CommandExecutor;
import org.bukkit.command.CommandSender;
import org.bukkit.entity.Player;

import tr.thelegend.basitbanka.Ana;

public class BankaCmd implements CommandExecutor {
  private Ana plugin;
  public BankaCmd(Ana plugin) {
    this.plugin=plugin;
  }
  public boolean onCommand(CommandSender gonderen, Command komut, String label, String[] args) {
    if (komut.getName().equalsIgnoreCase("banka")) {
      if (!(gonderen instanceof Player)) {
        gonderen.sendMessage("Bu komut sadece oyun icerisinde yollanabilir!");
        return false;
      }
      if (!gonderen.hasPermission("basitbanka.komutlar.banka")) {
        gonderen.sendMessage(ChatColor.RED+"Bunun icin gerekli izine sahip degilsiniz!");
        return false;
      }
      if (args.length!=2) {
        gonderen.sendMessage("§f§lLutfen argumanlari dogru girdiginizden emin olun!");
        gonderen.sendMessage("§3§l/banka §f§lcek §3§l<miktar>");
        gonderen.sendMessage("§3§l/banka §f§lyatir §3§l<miktar>");
        return true;
      }
      if ((args.length==2) && args[0].equalsIgnoreCase("cek")) {
        double miktar;
        try {
          miktar=Double.parseDouble(args[1]);
        } catch (Exception e) {
          gonderen.sendMessage(ChatColor.RED+"Lutfen gecerli bir miktar girin!");
          return false;
        }
        Player o=(Player)gonderen;
        double obakiye=plugin.c2.getDouble(o.getName());
        if (miktar>obakiye) {
          gonderen.sendMessage(ChatColor.RED+"Cekmek istediginiz miktar bakiyenizden yuksek!");
          return false;
        }
        plugin.c2.set(o.getName(), obakiye-miktar);
        try {
          plugin.c2.save(plugin.d2);
        } catch (IOException e) {
          // TODO Auto-generated catch block
          e.printStackTrace();
        }
        plugin.econ.depositPlayer(o, miktar);
        gonderen.sendMessage("§3§lBanka hesabinizdan basariyla "+miktar+"TL para cektiniz!");
        return true;
      }
      if ((args.length==2) && args[0].equalsIgnoreCase("yatir")) {
        double miktar;
        try {
          miktar=Double.parseDouble(args[1]);
        } catch (Exception e) {
          gonderen.sendMessage(ChatColor.RED+"Lutfen gecerli bir miktar girin!");
          return false;
        }
        Player o=(Player)gonderen;
        double bakiye=plugin.econ.getBalance(o);
        if (bakiye<miktar){
          gonderen.sendMessage(ChatColor.RED+"Yatirmak istediginiz miktar sizin bakiyenizden fazla!");
          return false;
        }
        plugin.econ.withdrawPlayer(o, miktar);
        double obakiye=plugin.c2.getDouble(o.getName());
        double ybakiye=obakiye+miktar;
        plugin.c2.set(o.getName(), ybakiye);
        try {
          plugin.c2.save(plugin.d2);
        } catch (IOException e) {
          // TODO Auto-generated catch block
          e.printStackTrace();
        }
        o.sendMessage(ChatColor.RED+"§c"+miktar+"TL hesabiniza basariyla yatirildi!");
        return true;
      }
    }
    return false;
  }
}

plugin.yml:
JavaScript:
name: BasitBanka
version: 1.0
author: thelegend
main: tr.thelegend.basitbanka.Ana
commands:
  banka:
    description: Ana komut
    usage: /banka cek/yatir <miktar>
permissions:
  basitbanka.komutlar.banka:
    description: Ana komuta erisim izini.
    default: true

Ekli dosyayı görüntüle 91694
Discord: >>TheLegend<<#6052​
 

Akif Başormancı

Yeni bir Steve doğdu!
Katılım
26 Eylül 2018
Mesajlar
56
Tepki puanı
27
Puanları
0
EXP
342.2
Minecoin
0
Beyaz Ekranda kodlama ilgiç :D Siyah Ekran + IntelJ IDEA Tavsiye ederim,
Açıkçası Buradan bakarak hatasız yapaçak adam oldugunu sanmıyorum. Az çok bişeyler bilen adam belki :D
(Beni soruyorsan bakmadanda yapabilirim)
Beraber ortak plugin yazabiliriz İstersen ekleyebilirsin Discordum : Akif B. | 19#5635
 

Üst